Nieuwe vogels geland in Stassart11

Onze collectie bronzen beelden van Mark Dedrie is verder uitgebreid: 2 prachtige bronzen zwanen en een torenvalk zijn neergestreken bij de ransuil en de giervalken.
http://www.stassart11.be/markdedrie/

Hendrik Deckers